Oświetlenie w biurze – co warto wiedzieć?

Jednym z obowiązków każdego pracodawcy jest zapewnienie pracownikom biurowym oświetlenia o odpowiednim natężeniu i barwie, które zapewni im wysoki komfort pracy i nie narazi ich na problemy zdrowotne. Niewłaściwe oświetlenie sprawia bowiem, że łatwiej się męczymy, nasza wydolność wzrokowa spada, a w dłuższej perspektywie czasowej możemy nawet doprowadzić do trwałego pogorszenia się widzenia.

Jeśli jesteś zainteresowany tematem oświetlenia pomieszczeń biurowych dobrze trafiłeś! W poniższym tekście podpowiemy Ci ile wynosi minimalny poziom natężenia oświetlenia w biurze, jaką barwę światła wybrać oraz jak powinno wyglądać oświetlenie pomieszczenia biurowego. Przyjemnej lektury!

Natężenie światła w biurze

Natężenie światła jest to parametr wyrażany w luksach (lx) informujący o jasności oświetlania powierzchni przez źródło światła. Od tego ile wynosi wartość natężenia światła w miejscu pracy zależy bardzo wiele – od szybkości wykonywania zadań przez pracowników po ich ogólne samopoczucie i komfort pracy. Przyjmuje się, że natężenie światła w biurze użytkowanym dorywczo powinno wynosić min. 300 lx, natomiast w przypadku stanowisk komputerowych użytkowanych w trybie ciągłym minimum 500 lx.

Oświetlenie w biurze – jaką barwę światła wybrać?

Przez temperaturę barwową rozumiemy obiektywne wrażenie barwy danego źródła światła wyrażone w Kelvinach. Przyjęto za światło ciepłe uważać światło o temperaturze poniżej 3300 K, natomiast za zimne światło o temperaturze powyżej 5500 K.

W biurach zaleca się stosowanie oświetlenia o temperaturze barwowej zbliżonej do światła dziennego. Przykładowo światło o temperaturze barwowej o wartości 6500 K posiada odpowiednie właściwości pobudzające do pracy przy komputerze i działa aktywizująco, a przy tym nie przekłamuje kolorów, co ma miejsce w przypadku światła bardzo zimnego.

Światło dzienne w pracy

Wynajmując przestrzeń biurową zaleca się wybór pomieszczeń z dużymi oknami tak, aby możliwie jak najwięcej światła słonecznego docierało do wnętrza biura. Ma ono bowiem ogromny wpływ na samopoczucie pracowników i ich zadowolenie z pracy. Co więcej, wybór biura z dostępem do światła słonecznego może przyczynić się do zmniejszenia kosztów energii elektrycznej. Wynika to z faktu, że projektując oświetlenie pomieszczeń biurowych uwzględnia się światło dzienne, które w zależności od warunków traktowane jest jako światło dodatkowe, a niekiedy nawet główne.

Oświetlenie w biurze – wymagania

Polskie prawo obejmuje przepisy z zakresu oświetlenia pomieszczeń biurowych. Projektując oświetlenie w biurze należy postępować zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów i Polityki Społecznej w sprawie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz Polskimi Normami PN-EN 12665:2008 i PN-EN 12464-1:2011. Przepisy te obejmują ilościowe i jakościowe wymagania z zakresu oświetlenia w miejscach wykonywania pracy dla konkretnych stanowisk.